Sterrenwacht-Lente Sterrenwacht-Winter Sterrenwacht-Herfst Sterrenwacht-Lucht

ANBI instelling

Naam van de instelling

Stichting Volkssterrenwacht Mercurius

RSIN/fiscaal nummer

802353381

Contactgegevens

Bezoekadres:
Baanhoekweg 75
3313 LP Dordrecht

Secretariaat bestuur:
Ranonkeldreef 15
3355 RG Papendrecht

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het exploiteren van een volkssterrenwacht in de regio Dordrecht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de breedste zin des woords, teneinde een bijdrage te leveren aan de popularisering en educatie van de weer- en sterrenkunde, zulks in een zo breed mogelijk kader.

Beleidsplan

 

Stichtingsbestuur

Voorzitter:

Dhr. P. Kooij
Dudok-erf 39
3315 KA  Dordrecht

voorzitter@sterrenwacht-mercurius.nl                                                                      

Secretaris:  

Dhr. C.H. Aarnoutse
Ranonkeldreef 15
3355 RG  Papendrecht

secretaris@sterrenwacht-mercurius.nl

Penningmeester: 

Dhr. H. Nobel
Stratosfeerstraat 179
3328 GP  Dordrecht

penningmeester@sterrenwacht-mercurius.nl

Algemeen Lid:

Dhr. J.H. Pullen
Visserstuin 185
3319 LN Dordrecht

Het beloningsbeleid

De Sterrenwacht beschikt over een vrijwilligersstatuut. Onze werknemers hebben een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, niet gekoppeld aan een CAO. Jaarlijks worden beoordelings- en functioneringsgesprekken gevoerd en gedocumenteerd.

Activiteitenverslag

Activiteiten kalender 2016


Financiële verantwoording


Gewaarmerkte Jaarrekening 2016