Sterrenwacht-Lente Sterrenwacht-Winter Sterrenwacht-Herfst Sterrenwacht-Lucht

De Oprichting

Voor de realisatie van een sterrenwacht in Dordrecht, is gebruik gemaakt van een reeds bestaand gebouw in het natuur -en recreatiegebied De Hollandse Biesbosch. Dat gebouw, dat toegankelijk is gemaakt voor rolstoelen en scootmobielen, wordt voor een symbolisch bedrag gehuurd van het gelijknamige recreatieschap.
 
Omdat voor de uitbreiding en de verbouwing van dit pand een fors geldbedrag nodig was, is een beroep gedaan op de medewerking van gemeenten, bedrijfsleven en andere instellingen. Deze medewerking, die meestal een financiële bijdrage betrof, heeft er uiteindelijk toe bijgedragen dat op 21 oktober 1998 sterrenwacht Mercurius zijn deuren voor het publiek kon openen.
 
Jaarlijks werden in de weekeinden bezoekers ontvangen, die uitleg kregen over ruimtevaart, weer -en sterrenkunde. In 2001 werd duidelijk dat de sterrenwacht, bij met name scholen in de regio, zoveel naamsbekendheid had verworven, dat dagelijkse opening onvermijdelijk leek. Nadat de gemeente Dordrecht van deze noodzaak op de hoogte was gesteld is het, dankzij de jaarlijkse subsidie van deze gemeente, gelukt twee personen in vaste dienst aan te stellen. Mede daardoor is sterrenwacht Mercurius vijf dagen per week geopend voor publiek.