De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Meteorenzwerm Lyriden

Op 22 april rond 04.00 uur is het maximum van de zwerm. De Maan stoort dit jaar niet. Onder heldere omstandigheden kunnen met het blote oog vijf tot elf ‘vallende sterren’ per uur te zien zijn. Het punt waar de meteoren vandaan lijken te komen (de radiant) is het zomersterrenbeeld de Lier. Kijk hiervoor richting het oostzuidoosten. De stofjes die je in de aardse dampkring ziet verdampen zijn afkomstig van komeet Thatcher. Er kunnen ook wat grotere ruimtesteentjes bijzitten, die heldere vuurbollen kunnen veroorzaken. Je hebt op 22 april ongeveer 2 uur om de zwerm te bekijken want om 05.45 uur gaat het alweer schemeren en rond 06.30 uur komt de zon op. Tot 4 dagen voor en na het maximum zijn nog meteoren (4 per uur) van deze zwerm te herkennen. De zwerm heeft daarmee een relatief korte piek. Buiten de Lyriden, zijn er zoals gebruikelijk ook elke nacht meteoren zichtbaar welke niet tot een bepaalde zwerm behoren, de zogenaamde sporadische meteoren.