De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Thema avond: Meteorologie en Luchtvaart

De zon verwarmt het aardoppervlak en de weerkaatsing van de warmte zorgt voor opwarming van lucht en atmosfeer. Atmosfeer bestaat uit een aantal gassen en zetten uit en krimpen onder invloed van temperatuurwijzigingen. Er ontstaan hoge en lage drukgebieden. De verschillen tussen hoge en lage druk zorgt voor wind. De zon zorgt ook voor verdamping van water hetgeen leidt tot neerslag op zee en land. Door permanente opwarming rond de evenaar stijgt de lucht en daalt nabij de polen. Dit zorgt voor een permanente circulatie van lucht. Hoge drukgebieden stromen naar gebieden van lage druk. De termen Tropische lucht, Polaire lucht en Arctische lucht zijn luchtsoorten die ingedeeld zijn naar geografische herkomst. Ook in Nederland worden luchtsoorten onderscheiden. Wolken ontstaan wanneer lucht afkoelt tot beneden het dauwpunt (condensatie). Zo ontstaan hoge-, midden- en lage bewolking. Neerslag komt voor in vloeibare vorm (regen) en vaste vorm (sneeuw en hagel). Onweer kan ontstaan wanneer sprake is van een onstabiele opbouw van de atmosfeer, wanneer en voldoende vochtige lucht aanwezig is en wanneer sprake is van een opwaartse druk. Wat zijn de verschillen tussen Mist en Nevel? Wat is het verschil tussen een Warmtefront en Koufront? En tot slot hoe komt al die informatie bij ons thuis. Wat zegt een weerbericht en wat zien we op TV aan berichtgeving? Het meten van atmosferische omstandigheden is een belangrijke voorwaarde voor het mogelijk maken van de luchtvaart. Luchtvaart kan alleen waanneer de techniek zorgt voor verschillen in luchtdruk (vleugelprofiel) en de juiste atmosferische omstandigheden. Instrument Flying Conditions (IFR) en Visual Flying Conditions (VFR). Hoe gaan piloten om met weersomstandigheden? De berichtgeving METAR en TAF. Het weerbulletin voor de Luchtvaart. Hoe ziet dat er uit? Het weerbulletin op het vliegveld (ATIS). Meteorologische Organisatie hanteert internationale regels en voorschriften voor informatie naar luchtvarenden.

De thema avond is geschikt vanaf 15 jaar.
Bij helder weer is er gelegenheid om door de telescoop te kijken.

Reserveer hier voor de thema avond.

Sterrenwacht geopend vanaf 20.00 uur. Start presentatie om 20.15 uur.