De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

foto:SDO/HMI

Twee enorme vlekken op de zon

Na een lange periode min of meer inactief te zijn geweest, begint de zon nu meer en meer wakker te worden. Het zonnevlekkenminimum waarin we ons bevonden, het diepste in meer dan een eeuw tijd, lijkt zo goed als voorbij Na een lange periode van stilte waren de afgelopen zomer aan het oppervlak van de zon alweer diverse vlekken zichtbaar, allemaal behorend tot de nieuwe cyclus die nummer 25 heeft meegekregen.

 

Wat zijn zonnevlekken?

Zonnevlekken zijn tijdelijk aanwezige donkere plekken aan het oppervlak van de zon, magnetisch zeer sterk actieve gebieden eigenlijk, die ten opzichte van hun omgeving minder heet zijn. Er zijn vlekken die enkele honderden kilometers in doorsnee zijn, maar ook vlekken die tienduizenden kilometers bemeten.

De zon kent perioden met veel en weinig zonnevlekken, die elkaar afwisselen, de zogeheten zonnevlekkencycli. Gedurende de perioden met de meeste zonnevlekken spreken we van een zonnevlekkenmaximum en de perioden met geen of nauwelijks zonnevlekken staan bekend als zonnevlekkenminima. En zo’n minimum is nu aan het eindigen.

Kans op uitbarstingen neemt toe

Nu er twee grote vlekken aan het oppervlak van de zon zichtbaar zijn, neemt ook de kans op uitbarstingen toe. De geladen deeltjes die hierbij vrijkomen, kunnen, als ze de aardatmosfeer bereiken, op ons deel van de aarde tot noorderlicht leiden. Dat is de afgelopen tijd al meerdere malen gebeurd en rond het voorbije weekend was in het noorden van Nederland voor het eerst in heel lage tijd ook weer iets van noorderlicht te zien.

Ook het komende weekend gaat de aarde door een stroom met geladen deeltjes, afkomstig van de zon heen. Omdat het nu om een meer indirecte wolk gaat, worden vooral langs de Poolcirkel Aurora’s verwacht. Toch weet je het maar nooit. Het gebeurt in de nacht naar zondag 1 november en in het noorden is het toch de moeite waard om even op te letten.

Bron: www.weer.nl  Foto: SDO/HMI