De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

ANBI instelling

Naam van de instelling

Stichting Volkssterrenwacht Mercurius

RSIN/fiscaal nummer

802353381

Contactgegevens

Bezoekadres:
Baanhoekweg 75
3313 LP Dordrecht

Secretariaat bestuur:
Ranonkeldreef 15
3355 RG Papendrecht

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het exploiteren van een volkssterrenwacht in de regio Dordrecht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de breedste zin des woords, teneinde een bijdrage te leveren aan de popularisering en educatie van de weer- en sterrenkunde, zulks in een zo breed mogelijk kader.

Het beloningsbeleid

De Sterrenwacht beschikt over een vrijwilligersstatuut. Onze werknemers hebben een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, gekoppeld aan een CAO. Jaarlijks worden beoordelings – en functioneringsgesprekken gevoerd en gedocumenteerd.

Stichtingsbestuur

Voorzitter:
Dhr. R. van Wingerden
Papendrecht

Secretaris:  
Mevr. E. Vlielander
Oosterhout

 

Penningmeester:
Dhr. G. Blokland
Dordrecht

Algemeen Lid:
Dhr. J.H. Pullen

Algemeen Lid:
Dhr. C. Aarnoutse

Financiële verantwoording

Contact

STERRENWACHT MERCURIUS

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Volg ons

STERRENWACHT MERCURIUS

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Contact