De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Het weer per maand

Januari

Januari de tweede maand van de meteorologische winter is normaal gezien de koudste maand van het jaar.  Tijdens deze maand zijn de neerslag hoeveelheden niet bijzonder hoog. Desondanks kan er net als in februari  er nog al eens sneeuw vallen, al zien we dat ook januari beïnvloedt wordt door de klimaatsverandering en er dan ook al regelmatig jaren zijn dat er geen of nauwelijks sneeuw valt. Verder is januari gemiddeld gezien een echte winterstorm maand.

Kenmerkende weerspreuk Januari.

Draagt januari een sneeuwwit kleed, wordt de zomer zeer heet.

Februari

Februari is de laatste winter maand, de gemiddelde temperatuur begint dan ook met name in de tweede helft weer toe te nemen. Tevens begint het merkbaar langer licht te worden. Over het langjarig gemiddelde gezien is februari een droge maand waarin ook nog al eens heldere perioden voorkomen met als gevolg veel uitstraling met als gevolg lage temperaturen. Net als in januari kunnen er in februari hevige stormen over het land trekken.

Kenmerkende weerspreuk februari.

In februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houdt.

Maart

Maart is de eerste maand van de meteorologische lente. Gemiddeld gesproken nemen de dagtemperaturen tamelijk snel toe tijdens deze periode van het jaar. De maand maart is gemiddeld – ondanks de maartse buien – net zoals de maanden februari en april een relatief droge maand. Sneeuw wil in deze maand echter nog wel eens voorkomen maar dan in de vorm van maartse buien maar de hoeveelheid zonneschijn is toch al merkbaar aan het toenemen.

Kenmerkende weerspreuk maart

Komt men in maart onweer tegen, dan krijgt men in juli regen.

April

April doet wat ie wil. Deze spreuk is kenmerkend voor deze maand. April heeft zowel voorjaarstrekken met heerlijk terrassen weer als winterse buien, met de hierbij gepaard gaande temperatuurschommelingen. De typische winterstormen zijn er echter niet meer. Op 3 april 1998 startte een opmerkelijke onstabiele fase met iedere dag wel onweer! Het was een zogenaamde koude put met iedere dag wel buien.

Nog een kenmerkende weerspreuk van april

Is april schoon en rein, dan zal mei minder zijn.

Mei

Mei is een echte lente maand. Met een gemiddelde dag temperatuur tussen 15 en 20 graden is het dan ook meestal lekker voorjaar. De zon kan er goed aan te pas komen, mede door de lengende dag. Mei kan nog al eens de zonnigste maand van het jaar zijn maar speldenprikken doen zich toch ook al voor en wel in koude zin als warme uitschieters.

Kenmerkende weerspreuk voor mei

Als het dondert in mei, valt er dikwijls regen bij.

Juni

Juni is de eerste maand van de meteorologische zomer en vormt samen met juli en augustus het warmste trimester van het jaar. Tijdens de maand juni kennen we de langste dagen van het jaar. Met de huidige klimaatsverandering zien we nog al eens een mooie eerste helft van de maand met een omschakeling naar een koele natte en sombere zomer, ook wel aangeduid met Euro moesson.

Kenmerkende weerspreuk voor juni

Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht en duur. (Dit komt dan ook meestal tot uiting in de prijzen voor het fruit als kersen/pruimen etc.)

Juli

Juli is in het binnenland gemiddeld de warmste maand van het jaar. De normale maandelijkse waarden van de maximumtemperatuur variëren tussen gemiddeld 20 °C en die van de minimumtemperatuur gemiddeld 11°C.

Soms kan het zeer warm worden met maxima boven 35°C. Maar ook zeer lage maxima kunnen voorkomen. Juli is gemiddeld de natste maand van het jaar, samen met mei, juni en augustus is juli ook een van de meest onweerachtige maanden. Onweerachtige buien kunnen aanleiding geven tot bijzonder hoge neerslag hoeveelheden.

Kenmerkende weerspreuk voor juli

Is de eerste juli regenachtig, gans de maand is twijfelachtig.

Augustus

Met de maand augustus komt een einde aan de meteorologisch zomer en de temperaturen beginnen reeds af te nemen. De normale waarden wijken echter nog niet veel af van die van de maand juli. Augustus is gemiddeld tamelijk nat en onweer kan aanleiding geven tot overvloedige dag-totalen. Tijdens onweer kunnen plaatselijk zeer hevige windstoten voorkomen.

Kenmerkende weerspreuk voor augustus

Op St.Laurens (10 augustus) een regenvlaag, 6 weken duurt de regenplaag.

September

September is de eerste maand van de meteorologische herfst. De daling van de temperaturen begint zich af te tekenen: de normale gemiddelde dagtemperaturen liggen in het begin van de maand rond 16°C maar aan het eind van de maand nog slechts rond 13°C.

Stormen komen er gemiddeld genomen niet zo veel meer voor. Regelmatig kan het in september wel nog lekker na zomeren, in de volksmond ook wel ‘oude wijven zomer’ genoemd.

Kenmerkende weerspreuk voor september

Schijnt de herfstzon met zomerkracht, maakt veelal de winter zacht.

Oktober

Tijdens deze tweede maand van de herfst gaan de normale temperaturen sterk naar beneden echter maxima van meer dan 25°C komen soms nog voor, vooral tijdens de eerste decade. De normale neerslaghoeveelheden kunnen ook nog aardig variëren naargelang de plaats. De dag-totalen van de neerslag kunnen nu en dan hoog zijn na onweer. De dagen worden snel korter in de loop van deze maand. In oktober begint ook het seizoen van de winterstormen.

Kenmerkende weerspreuk voor oktober

Als het waait en vriest in de oktobernacht, dan verwachten wij een januari zacht.

November

De maand november wordt de ‘nevelmaand’ genoemd. Het is inderdaad de maand waarin de mist steeds weer terugkomt. Wanneer het weer stabiel is en de temperaturen voldoende laag zijn immers alle voorwaarden voor de vorming van mist vervuld. In de loop van de maand dalen de dagtemperaturen gemiddeld met zo’n 4 graden. De maand november is over het algemeen ook een tamelijk natte maand, het regent immers gemiddeld twee dagen op drie. Regen vermengd met sneeuw komt tijdens deze maand ook meer voor.

Kenmerkende weerspreuk voor november

Als het nevelig is op St. Martijn (11 november), dan zal de winter niet koud zijn, maar heeft St. Martijn een witte baard, dan blijft ons sneeuw noch ijs gespaard.

December

December is de wintermaand, een maand waarin de atmosfeer tot rust lijkt te komen ten gevolge van het afnemen van de west circulatie die normaal gesproken zo kenmerkend is voor de voorafgaande herfstmaanden. Menigeen associeert de decembermaand met sneeuw, ijzel en koude, vooral de ouderen onder ons kunnen zich nog menig december dag herinneren waarop je als kind lekker in de sneeuw kon spelen of schaatsen op de grachten. Inmiddels zijn we toch al weer vele jaren gewend aan zachte tot zeer zachte december maanden met geregeld regen. Een witte kerst of een Elfstedentocht behoren dan ook tot de uitzonderingen. Alhoewel we de oorzaak nog niet weten is het toch wel duidelijk dat er zich een gestage opwarming van de atmosfeer plaatsvindt.

Tot slot een paar kenmerkende weerspreuken voor de maand december

Zijn er in december al mollen, laat de winter met zich sollen.

Plenst in de winter veel regen neer, dan krijgen we mooi zomerweer.

Probeert u eens voor uzelf de juistheid van deze volkswijsheden na te gaan.

Contact

STERRENWACHT MERCURIUS

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Volg ons

STERRENWACHT MERCURIUS

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Contact