De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Ruimtevaart

Onder ruimtevaart verstaan we alle activiteit die door mensen ondernomen of veroorzaakt wordt in de ruimte. Volgens de definitie van de Amerikaanse luchtmacht begint de ruimte vanaf een hoogte van 80,5 kilometer (50 mijl), volgens de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) vanaf een hoogte van 100 kilometer.

Dankzij techniek uit de ruimtevaart kunnen we de weersverwachting bekijken en mobiel bellen. Maar ook olievervuiling opsporen en landbouwgronden beter benutten. Ruimtevaart wordt steeds belangrijker. Wetenschappers  en bedrijven uit de ruimtevaart  zorgen voor nieuwe doorbraken. Deze dragen weer bij aan meer welzijn, welvaart en veiligheid. Daarom investeren de overheid, bedrijven en kennisinstellingen in ruimtevaart.

Contact

STERRENWACHT MERCURIUS

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Volg ons

STERRENWACHT MERCURIUS

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Contact