De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Het Weer

Het weer is een systeem van kringlopen en krachten in de atmosfeer rond de Aarde,  wat veroorzaakt wordt door de warmte van de Zon.

De term ‘weer’ wordt gebruikt voor het beschrijven van de veranderingen die van dag tot dag plaatsvinden in onze atmosfeer. Zij worden door  meteorologen vastgelegd in de vorm van de gemeten temperatuur, vochtigheid, bewolkingsgraad, wind en neerslag. Dit wordt door ons ervaren  als kou, warmte, wind, regen. 

De bron van al deze veranderingen is de Zon. Terwijl de Aarde om de Zon draait en om een as wentelt die ongeveer 23,5° uit het lood staat, wordt hij op een heel onregelmatige manier verwarmd. Gebieden rond de evenaar ontvangen een sterkere straling dan gebieden nabij de polen. Als gevolg van de verschillen in warmteopname worden continenten sneller warm dan oceanen.

De atmosfeer probeert steeds een evenwichtstoestand te bereiken. Er stroomt warme lucht naar de polen en koude lucht naar de evenaar. Terwijl dit gebeurt, wordt de lucht door de rotatie van richting veranderd, wordt zij door wrijving met land en zee afgeremd en door de zwaartekracht in een dunne laag boven de aarde gehouden. Deze kringlopen en krachten leiden tot ingewikkelde, constant veranderende patronen. Enorme golven van luchtmassa’s en reusachtige spiralen van wolkenmassa’s bewegen rond de aarde.

Het weer is de gesteldheid van de atmosfeer op een bepaald ogenblik. Dit in tegenstelling tot het klimaat, dat een gemiddelde is van de verschillende meteorologische metingen over 30 jaar. Afgezien van fenomenen als de straalstroom speelt het weer zich voornamelijk af in de troposfeer. Het weerbeeld wordt bepaald door het samenspel van de weerselementen.

Deze elementen zijn:

 • luchtdruk
 • luchttemperatuur
 • luchtvochtigheid
 • bedekkingsgraad
 • soort bewolking
 • neerslag
 • wind
 • zicht

 Bijzondere verschijnselen:

 • onweer
 • windhozen
 • ijzel
 • zand of stof in de lucht

Men kan tot op zekere hoogte het weer voorspellen. Dit gebeurt tegenwoordig aan de hand van modelberekeningen in grote computers. De voorspelling resulteert in een weersverwachting, weergegeven in de weersvooruitzichten of een weerbericht. Weer kan echter ook een hobby zijn voor weeramateurs.

Contact

STERRENWACHT MERCURIUS

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Volg ons

STERRENWACHT MERCURIUS

De natuur reikt verder dan de toppen van de bomen

Contact